Eerlijke dienstverlening

Heldere communicatie

Transparant over kosten

We komen er samen uit

De belofte van uw vakspecialist

Als vakspecialisten is het onze verantwoordelijkheid om eerlijke en oprechte dienstverlening te bieden aan onze klanten. Dit betekent dat we altijd open en transparant communiceren over onze diensten en tarieven, en dat we onze klanten eerlijk en respectvol behandelen. We zullen ons inzetten voor het leveren van de hoogste kwaliteit en ons daarbij houden aan geldende wet- en regelgeving. Ook zullen we actief luisteren naar de feedback van onze klanten en zijn we bereid om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren. We binden ons aan dit sociaal contract met als doel onze klanten de eerlijke en betrouwbare dienstverlening te bieden die ze verdienen.

De vier pijlers van Keurmerk ConsuBeter

Dienstverleners en vakspecialisten, aangesloten bij het Keurmerk ConsuBeter committeren zich aan de onderstaande punten. Bent u benieuwd naar de formelere overeenkomst die voerders van het Keurmerk zijn aangegaan met ConsuBeter? Deze kunt u hier inzien.

 

Wanneer we aan het werk gaan voor u, voeren we de gevraagde werkzaamheden uit zoals we deze zijn overeengekomen. Hierbij zetten we u niet voor het blok als er meer bij komt kijken dan gepland, maar bent u vrij om niet akkoord te gaan met het uitvoeren van de werkzaamheden. Enkel gemaakte kosten zullen dan in rekening gebracht worden, zoals uurloon, reeds ingezet materiaal en eventuele voorrijkosten.

Waar we materialen gebruiken, voldoen deze aan de kwaliteitsnormen die u redelijkerwijs kunt verwachten. Wanneer we gebruik maken van voorheen gebruikte materialen, functioneren deze naar behoren en stellen we u hiervan op de hoogte.

We houden ons aan alle geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, waar van toepassing bij de uitvoering van werkzaamheden voor u.

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden komen we duidelijk overeen wat uw hulpvraag is en met welke werkzaamheden u geholpen bent. We geven u een zo accuraat mogelijke inschatting van de verwachte kosten.

Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat er meer kosten gemaakt moeten worden, dan laten we dit u tijdig weten en stellen we u in staat hier al dan niet mee akkoord te gaan.

Indien u voorafgaand aan, of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden vragen heeft, proberen we deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

 

Voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden geven we een inschatting van de kosten. Dit is een eerlijke inschatting op basis van bijvoorbeeld uurtarief, eventuele materialen, mogelijke voorrijkosten en andere kosten die gemaakt worden.

Wanneer we enkel ter plekke een inschatting van de kosten kunnen maken, staat het u vrij de werkzaamheid niet te laten uitvoeren wanneer deze kosten voor u te hoog blijken. U wordt dan enkel de kosten in rekening gebracht die redelijkerwijs gemaakt zijn tot dat punt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld voorrijkosten en uurtarief (vooraf gecommuniceerd).

We werken met marktconforme tarieven en we communiceren vooraf, indien van toepassing, eventuele afwijkende tarieven in bijvoorbeeld avonduren of weekenden.

 

Ons vakwerk is tevens mensenwerk. Wanneer u niet tevreden bent over de kwaliteit van het door ons geleverde werk, proberen we er samen uit te komen. We staan altijd open voor dialoog en zoeken samen met u naar een oplossing.

 

Ik kom er niet uit – wat nu?

Wanneer u klachten heeft rond communicatie, geleverd werk, (verborgen) kosten, of problemen van andere aard en u bent er niet uitgekomen met uw vakspecialist met het Keurmerk ConsuBeter, dan kunt u hiervan melding doen via het klachtenformulier.

Keurmerk ConsuBeter bemiddelt niet tussen u en uw vakspecialist, maar neemt elke klacht in behandeling en legt klachten voor aan de betreffende vakspecialist. Indien nodig nemen we contact met u op voor aanvullende informatie.

Wanneer binnen negen maanden drie gegronde klachten zijn ontvangen over een vakspecialist, dan wordt het Keurmerk afgenomen.

Vraag & Antwoord

 

Het Keurmerk ConsuBeter is in leven geroepen om transparantie te brengen in de markt van dienstverlening van vakspecialisten aan consumenten. In een markt met een toenemend aantal dienstverleners, is het vaak moeilijk kaf van koren te scheiden. Om met een gerust gevoel diensten af te nemen van een specialist, kunt u controleren of een dienstverlener beschikt over het Keurmerk ConsuBeter.

Het Keurmerk heeft een aantal unieke eigenschappen. Omdat dienstverlening van vakspecialisten bovenal mensenwerk is, spreken we niet van voorwaarden, maar van een sociaal contract. Een contract dat gericht is op eerlijke en heldere dienstverlening aan u, de consument.

Daarbij beperkt Keurmerk ConsuBeter zich niet tot een enkel vakgebied, maar bestrijken we een zo volledig mogelijk spectrum aan dienstverlening en vakspecialismen.

Op deze pagina’s zijn zowel de ‘grote lijnen’ van Keurmerk ConsuBeter te raadplegen, als ook het volledig sociaal contract waaraan aangesloten vakspecialisten zich committeren. Tevens bieden we u de mogelijkheid om melding te doen van dienstverleners die aangeven te voldoen aan het Keurmerk, maar waarvan u twijfels heeft over de houdbaarheid hiervan.

Samen werken we aan een eerlijke en transparante markt!

 

Keurmerk ConsuBeter is in leven geroepen in samenwerking met MyGo.nl, het platform dat op eenvoudige wijze consument en vakspecialist samenbrengt. Een unieke combinatie van persoonlijke ondersteuning middels haar Servicecenter en haar belofte aan de consument, maakt het platform tot een plek waar de consument zorgenloos een geschikte vakspecialist kan vinden voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Het is belangrijk te weten dat Keurmerk ConsuBeter open staat voor alle vakspecialisten die zich willen committeren aan de waarden van het Keurmerk. Aangemelde bedrijven zijn op geen enkele wijze verplicht diensten af te nemen van MyGo of deel te nemen aan het platform en worden onder exact dezelfde voorwaarden toegelaten tot het Keurmerk zolang ze voldoen aan de gestelde criteria, geldend voor alle deelnemers.

 

Ik heb nog meer vragen!

Het kan zijn dat u nog vragen heeft naar aanleiding van de informatie op deze pagina’s. Onze mailbox staat voor u open. U kunt ons bereiken op [email protected]. We doen ons best al uw vragen te beantwoorden!